Transkontynentalna transmisja danych

Bardzo szybki wzrost oczekiwań oraz potrzeb w sferze transferowania danych między kontynentami z wykorzystaniem innowacyjnych optycznych sieci wpłynął znacząco na powstanie i nieustanne unowocześnianie nowej technologii, którą jest internet światłowodowy. Międzykontynentalne łącza, które tworzą podstawę globalnej telekomunikacji, tworzą rozbudowaną sieć prowadzoną przez morskie i oceaniczne głębiny. Ich utrzymanie jest zdecydowanie tańsze od przekazu satelitarnego, zapewniają ponadto szybszy przekaz o większej pojemności. Jak sama nazwa wskazuje, internet światłowodowy pozwala na transfer bliski prędkości światła. Łącza systemu wykonane ze szklanych włókien są osłonięte pancerzem stworzonym z plastiku oraz metalu. Biegną przez płytkie akweny, w których zakopuje się je przed ewentualnym uszkodzeniem ze strony statków lub sieci rybackich. W głębokich zbiornikach wodnych umieszcza się je na dnie morza lub oceanu. Duża przepustowość łącza, którym jest światłowód, jest możliwa dzięki zastosowaniu w nim stałej liczby włókien, wykorzystaniu wzmacniaczy optycznych EDFA, a także technologii, które zwielokrotniają fale WDM. Innowacyjność szerokopasmowości wzmacniaczy optycznych pozwala na szybkie i równoczesne transmitowanie danych dzięki falom nośnym, które mają różne częstotliwości i stanowią odrębne kanały transferowe. Transkontynentalna transmisja danych, którą zapewnia światłowód, jest zaawansowanym systemem osiągającym transfer w wysokości nawet od 100 do 500 Tb/s. Gwarantuje więc bardzo sprawną komunikację w sferze przesyłu na bardzo wysokim poziomie i zapewnia płynny rozwój gospodarki globalnej.

 

 

Wróć
3652364536463647365336543650
preload image 1preload image 2preload image 3preload image 4preload image 5preload image 6preload image 7preload image 8preload image 9preload image 10preload image 11preload image 12preload image 13preload image 14preload image 15preload image 16preload image 17preload image 18preload image 19preload image 20preload image 21preload image 22preload image 23preload image 24preload image 25preload image 26preload image 27preload image 28preload image 29preload image 30preload image 31preload image 32preload image 33preload image 34preload image 35preload image 36preload image 37preload image 38preload image 39preload image 40preload image 41preload image 42preload image 43preload image 44preload image 45preload image 46preload image 47preload image 48preload image 49preload image 50preload image 51preload image 52preload image 53preload image 54preload image 55preload image 56preload image 57preload image 58preload image 59preload image 60preload image 61preload image 62preload Themeimage 0preload Themeimage 1preload Themeimage 2preload Themeimage 3preload Themeimage 4preload Themeimage 5preload Themeimage 6preload Themeimage 7preload Themeimage 8preload Themeimage 9preload Themeimage 10preload Themeimage 11preload Themeimage 12preload Themeimage 13preload Themeimage 14preload Themeimage 15preload Themeimage 16preload Themeimage 17preload Themeimage 18preload Themeimage 19preload Themeimage 20preload Themeimage 21preload Themeimage 22preload Themeimage 23preload Themeimage 24preload Themeimage 25preload Themeimage 26preload Themeimage 27preload Themeimage 28
Please confirm
No
Yes
Information
Ok
PreviousNextHide preview images
Close webpage preview
Loading preview ...
Upload photoUpload pdf
Loading preview ...
Preview of your uploaded imageCancel image upload
Preview Comment
Close comment preview

Brak komentarzy